به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، حجت الاسلام مصطفی گرجی، مسئول دبیرخانه کانون های مساجد یزد به دلیل همکاری در جهت کسب عنوان پایتخت کتاب ایران با لوح تقدیر تجلیل و قدردانی شد که متن آن به شرح زیر است:

کتاب و کتابخوانی یکی از جنبه های مهم فرهنگی و نمودار چگونگی نظام اجتماعی هر جامعه است و نقشی تاثیرگذار و بی بدیل بر ماندگاری فرهنگ، توسعه و پیشرفت شهرها دارد، پاسداشت جایگاه کتاب، حفظ و نگهداشت و گسترش میراث فرهنگی و علمی هر دیار رقم خواهد زد.

جناب آقای گرجی، مسئول محترم دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، بدینوسیله از جنابعالی که با تعهد و دلسوزی در کب عنوان پایتخت کتاب ایران برای شهر، فرهنگی و دانش گستر یزد تلاش و کوشش نموده اید صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و توفیقات روز افزون شما را از درگاه یگانه هستی بخش خواستارم.