مجید جواديان زاده مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان یزد ضمن گراميداشت ۱۸ اسفند سالروز تاسيس کانونهاي فرهنگي هنري مساجد کشور گفت:امروز شاهد احياي کارکرد هاي اصلي کانونهاي مساجد هستيم و اميدواريم در اين مسير گام های موثرتري را برداريم.

وی افزود: ايجاد فضاي جوان پسند از نمودهاي رشد فرهنگي هنري کانونهاي مساجد است که سهم بسزایی در ترغيب و تشويق و حضور جوانان  را به مسجد دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: کانون فرهنگي هنري صاحب الزمان (عج)يکي از کانونهاي بسيار فعال و پوياي استان مي باشد که در سطح ملي نيز خوش درخشيده است.

وی گفت: با توجه به انتخاب يزد به عنوان پاينخت کتاب ايران اميدواریم کانونهاي فرهنگي و هنري نقش فعال و جريان سازي را در تحول و انگيزه جامعه در حوزه کتاب و دانايي داشته باشد.

لازم به ذکر است: اين مراسم با حضور مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي دکتر جواديان زاده، مسئول دبير خانه کانونهاي فرهنگی هنری مساجد استان حجت الاسلام گرجی، مدير کل صدا و سيماي استان دکتر پهلوانيان، رئيس شوراي شهر اسلامي شهر حميديا جناب آقاي دشتي، عضو شوراي اسلامي شهر حميديا جناب آقاي مهندس زارع، امام جماعت،اعضاي هيئت امنا مسجد حضرت صاحب الزمان(عج)،اعضاي کانون و اهالي محله برگزار شد.