اين تفاهم‌نامه در راستاي همکاری کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با انجمن سینمای جوانان استان یزد و نیز در راستای ارتقاء سطح هنری و مهارتی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به امضاي حجت الاسلام «مصطفی گرجی» مسئول دبیرخانه کانون های مساجد یزد و «سيدمجيد هاشمی» مسئول دفتر سینمای جوانان یزد رسيد.

توانمند‌سازی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در زمینه های گوناگون هنری از قبیل فیلم سازی، حمایت از هنرمندان مسجدی با هدف تولید آثار هنری فاخر و ارزشمند، تربیت هنرمندان مسجدی متعهد و تولید آثار ارزشمند در بستر مسجد تراز اسلامی از جمله اهداف اين تفاهم‌نامه قيد شده است.

این تفاهم‌نامه براي مدت يكسال بين طرفين منعقد شده ولي در صورت رضایت طرفین بازنگری و تمدید خواهد شد.