كونوا لظالمين خصماً و للمظلوم عونا

 

ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنكي هنري مساجد استان يزد، ضمن بيانيه اي در دفاع از مظلوم در مقابل ظالم، از همه مردم متدين و ديندار استان يزد بویژه اعضاي محترم كانون هاي فرهنگي هنري مساجد دعوت مینماید تا در راهپيمايي روز قدس شركت نموده و در لبيك به انديشه ظلم ستيزي امام راحل و همچنين پيروي از منويات مقام معظم رهبري در حمايت از مردم فلسطين و انزجار از استكبار و صهيونيسم بار ديگر با اعتقادي راسختر حضور بهم برسانند.