تحریم ها فرصتی مناسب برای شناسایی استعدادها و نبوغ ملت است
کانون های مساجد حلقه ارتباطی مسجد، هنرمندان و مردم هستند
امیدواریم روزی کانون های مساجد در تمام کشورهای جهان نفوذ پیدا کند
تعداد کانون های مساجد کشور به مرز 19 هزار باب رسیده است
663 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد فعالیت می کنند
احیاء ارزش های اسلامی و تکامل بشری تنها از طریق عمل به قرآن به وسیله حکومت اسلامی امکان پذیر است
تابلو اعلانات
فراخوان


شبستان

Back to top