تعداد کانون های مساجد کشور به مرز 19 هزار باب رسیده است
663 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در استان یزد فعالیت می کنند
احیاء ارزش های اسلامی و تکامل بشری تنها از طریق عمل به قرآن به وسیله حکومت اسلامی امکان پذیر است
فرمایشات رهبری منشور حرکتی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور است
به شرکت کنندگان در نمازهای جمعه استان یزد کتاب اهدا شد
اهداء کتاب به دانش آموزان دبستان میرکافیان روستای فهرج یزد
تابلو اعلانات
فراخوان


شبستان

Back to top